Výhody a potenciál jazyka php - Vývoj software a webových aplikací

Vývoj software a webových aplikací

Výhody a potenciál jazyka php

ÚVOD

   1. Počátky jazyka PHP
   2. Vlastnosti a výhody jazyka PHP
   3. Pohled na platformu LAMP
   4. Srovnání s dalšími programovacími jazyky
   5. PHP jako ideální volba mezi cenou a přínosy

 

 

POČÁTKY JAZYKA PHP

Jazyk PHP, vytvořen v roce 1994 dánským programátorem Rasmusem Lerdorfem jako zkratka „Personal Home Page“, se zrodil jako sbírka scriptů CGI (Common Gateway Interface), jakož i standardní technologie, která umožňuje propojit se prostřednictvím webového serveru s externími aplikacemi za účelem generování dynamického webového obsahu, což usnadňuje správu osobních webových stránek.

O několik let později byla jeho funkce rozšířena samotným programátorem, který implementoval podpůrný programovací jazyk do databáze a umožnil jeho integrování do HTML kódu, aby zjednodušil programování dynamické webové stránky.

Následně spolupráce mezi Lerdorfem a dalšími dvěma mladými programátory Suraskim a Gutmansem vedla k vývoji verze PHP 3.0, která se může pochlubit mimořádným rozšířením díky propojení databáze a paradigmatu s objekty, tedy současným programováním orientovaným na objekty, které umožňují stanovit objekty softwaru schopné vzájemně na sebe reagovat prostřednictvím výměny zpráv.

Popularita jazyka PHP během let dramaticky vzrostla díky své flexibilitě natolik, aby mohl konkurovat jazykům na straně serveru, kde se používal ASP, a začal se používat mnoha webovými servery na síti, aby v roce 2005 překonal polovinu všech serverů přítomných na globální síti, a to díky konfiguraci LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Doposud poslední verze PHP 7.x je označována jako interpretovaný skriptovací jazyk, jakož i formální jazyk specifikující soubor instrukcí, které lze použít k produkci výstupních dat a stává se akronymem pro Hypertext Preprocessor, tedy hypertextový proces.

Jazyk PHP, distribuovaný na základě licence PHP a vydávaný jako volný software, je v současnosti používán pro vývoj webových aplikací na straně serveru nebo samostatných, tedy nezávislých aplikací s grafickým rozhraním, stejně jako se každodenně využívá pro psaní skript a příkazového řádku.

 

 

VLASTNOSTI A VÝHODY JAZYKA PHP

Jak již bylo zmíněno, PHP je open source jazyk na straně serveru používaný pro vytváření dynamických webových stránek prostřednictvím připojení jazyka HTML, který umožňuje upravit chování, a tudíž i výstup, dle specifických potřeb.

PHP, známý jako nejoblíbenější skriptovací jazyk, je velmi často používán ve spojení s databází MySQL.

Protože byl jazyk PHP vyvinutý především pro web, většina jeho vlastností byla naprogramována právě pro web.

Navíc, díky velmi aktivní komunitě poskytuje PHP velké množství knihoven, které umožňují přístup do většiny databází, mezi které patří i MySQL, a také umožňuje interakci s webovými servery, jako např. Apache.

Tak, jako vzniklo obrovské množství knihoven za účelem implementace a rozšíření funkcí PHP, bylo vyvinuto také velké množství frameworků s tímto jazykem, mezi které patří např. Symfony, ale také WordPress, Magento a další.

Kromě toho, že je to jediný jazyk na straně serveru, se kterým je možné vyvíjet webové stránky, chlubí se jazyk PHP také mnoha dalšími vlastnostmi, jako je opravdu jednoduchý a intuitivní přístup ke cookies a session, rozsáhlá online dokumentace a nepřetržitá podpora od programátorů a také to, že je podporován většinou webhosting serverů. To vše, spolu s faktem, že je open source a zdarma, z něj činí jazyk extrémně flexibilní, přizpůsobitelný a ekonomicky přístupný.

Jazyk PHP navíc časem integroval podporu do databáze MySQL, ale také do dalších databází. PHP je perfektně kompatibilní také s Oracle, MS SQL a PostgreSQL.

Jazyk PHP je mimo jiné multiplatforma, to se projevuje v možnosti distribuovat konkrétní aplikaci na různých operačních systémech jako jsou Windows, Linux, Mac OS a na mnoha dalších. PHP lze používat jak na Windows, tak na unix-based systémech, jako jsou Linux, Mac OS a další.

Nejpoužívanější kombinací je dnes LAMP, která má Linux jako operační systém, Apache jako webový server a MySQL jako databázi, samozřejmě s jazykem PHP.

 

 

POHLED NA PLATFORMU LAMP

Platforma LAMP je vlastně jedna z nejpoužívanějších na světové úrovni, protože každá aplikace, z nichž se platforma skládá, je navržena tak, aby fungovala současně se všemi ostatními aplikacemi.

Akronym LAMP znamená vlastně softwarová platforma pro vývoj webových aplikací a její jméno pochází z iniciál softwarových komponentů, ze kterých je vyrobena, tedy Linux, Apache, MySQL a PHP.

Soubor těchto čtyř komponentů, ze kterých je LAMP složen, mají za cíl souběžně pracovat mezi sebou, vytvářet dynamické webové stránky, které se liší od těch statických, tedy zapsaných v HTML, protože jsou aktivně a dynamicky tvořeny a generovány, a to v okamžiku, kdy uživatel vznese požadavek.

Server LAMP je přesně ideální pro správu dynamických webových stránek, které potřebují specifickou infrastrukturu složenou z operačního systému, webového serveru, databázového systému a interpretovaného skriptovacího jazyka.

Společnost KRITEK s.r.o. vždy považovala řešení nabízené platformou LAMP jako skvělou příležitost pro navrhování a programování jakéhokoliv typu statických nebo dynamických webových stránek s extrémní účinností, a to lze díky tomu, že můžete modifikovat a spravovat programovací kód na platformě sami, v jakýkoliv moment a dle firemních potřeb.

Z tohoto důvodu se společnost KRITEK s.r.o. specializuje na používání platformy LAMP a využívá co nejlépe všechny jeho vlastnosti a jeho potenciál jako open source software, který nabízí volný přístup k programovacímu kódu. V tomto smyslu může každý programátor kdykoliv vyvíjet nová rozšíření.

 

 

SROVNÁNÍ S DALŠÍMI PROGRAMOVACÍMI JAZYKY

To, co rozlišuje jazyk PHP od ostatních programovacích jazyků a jistým způsobem od skriptovacích jazyků na straně klienta, jako je například javascript, jsou některé faktory, jako je viditelnost kódu, který není u PHP zobrazen a vrácen uživateli, na rozdíl od javascriptu, nebo k tomu ještě možnost interagovat s událostmi. Zatímco v javascriptu lze interagovat na všechny události uživatele, tedy na akce, nebo ještě lépe na příkazy, který uživatel vykonává, jako je například kliknutí na konkrétní tlačítko na webu, které vrátí danou odpověď uživateli. S jazykem PHP toto není možné, protože je na straně serveru, a proto každá nová instrukce potřebuje nový požadavek na server.

Další důležitý rozdíl mezi těmito dvěma jazyky souvisí s možností interagovat na soubory na straně serveru. Zatímco javascript, který se nachází na straně uživatele, nemůže vytvářet ani mazat soubory na souborovém systému serveru, narozdíl od PHP, kde je možné vytvářet, měnit, mazat, otevírat a číst soubory na serveru.

Navíc, zatímco javascript nenabízí žádnou podporu standardních relačních databází, ale jen lokálních databází v prohlížeči, PHP podporuje rozšířenější databáze, mezi které patří také databáze bezplatné a předinstalované na všech serverech Linux.

V tomto smyslu jsou PHP i javascript velmi rozdílné jazyky, ale zároveň se doplňují.

Pokud jde o rozdíl mezi PHP a ASP, ten se týká v zásadě stránky komerční a ekonomické. Jazyk ASP je podporován v prostředí Windows, a proto není open source a nelze jej přizpůsobovat. ASP se jistě chlubí důležitou databází, kterou podporuje svá data, má ale poměrně vysokou cenu. Naproti tomu volba PHP nabízí obrovskou svobodu v modifikování a přizpůsobivosti, stejně jako možnost vybrat si hosting, který je mnohem levnější jak z hlediska vývoje, tak z hlediska údržby finálního projektu, ale zároveň využívá všech výhod a příležitostí pro flexibilní a optimalizované programování dle vlastních potřeb.

 

 

PHP JAKO IDEÁLNÍ VOLBA MEZI CENOU A PŘÍNOSY

Využití aktualizovaných platforem a specifického softwaru pro vytváření webových stránek se snadno spravovatelným a aktualizovaným obsahem je bezpochyby jednou z hlavních potřeb vývojářů a obecně těch, kteří pracují ve světě webu.

V tomto smyslu se zdá být jazyk PHP více než adekvátní a uspokojivý pro vývoj dynamických webových stránek, a dokonce pokročilých webových aplikací.

PHP je vlastně jeden z nejjednodušších jazyků, které lze použít ve fázi programování, a to také z hlediska syntaxe.

Tento známý a uznávaný programovací jazyk se může pochlubit velmi rozsáhlou online dokumentací, která jak díky oficiální dokumentaci, tak díky množství webových stránek, na které je možné se obrátit, nabízí opravdovou podporu i těm, kteří ještě nejsou tolik obeznámeni s tímto jazykem.

Jazyk PHP, podporovaný všemi webovými servery, nevyžaduje mimo jiné vysoké prostředky, aby mohl běžet. V tomto smyslu je při používání velmi rychlý a má extrémně vysokou flexibilitu pro aplikace integrované s ostatními.

Jednou z nejvýznamnějších výhod je jistě typ struktury, na které je jazyk PHP založen, tedy PHP je strukturovaný tak, aby perfektně interagoval s databází MySQL, ale také s množstvím dalších databází, z nichž jich je mnoho open source, stejně jako MySQL.

Tím, že je to jazyk open source, mnoho nástrojů pro programování s PHP je volných a zdarma. To se týká například i Notepad++, Notepadgg, Textmate atd. PHP a MySQL jsou ale stále ještě zdaleka nejpoužívanějšími a nejrozšířenějšími nástroji pro programování dynamických webových stránek.

Navíc, mnoho tříd a frameworků bylo vyvinuto za účelem udělat vývoj složitých webových aplikací snadným a flexibilním.

A ještě tady máme objektově orientované programování. To je vlastně programovací paradigma, s nímž je možné přimět softwarové objekty spolu vzájemně interagovat. Tímto způsobem je díky jazyku PHP možná interakce mezi více softwarovými objekty, jakož i výměna zpráv mezi nimi. Na rozdíl od javascriptu zůstává však objektově orientované programování v PHP pouze volbou, nikoliv nezbytnou podmínkou.

PHP je jazyk významný a velmi populární, nicméně je v neustálém vývoji. S poslední verzí, tedy PHP 7, byl optimalizován a zlepšen výkon z hlediska zkrácení doby provádění skriptů.

V dnešní době většina firem zavádí programování v PHP, protože se jedná o ideální řešení pro vývoj webových stránek a inovativních aplikací za dostupnou cenu.

Vznik jazyka PHP vlastně zcela změnil svět programování, protože s tímto programovacím jazykem se ukládání velkého množství dat a souborů stalo mnohem efektivnější co se týče času a nákladů na programování.

Jazyk PHP a s tím související programování se zdá být tudíž optimálním řešením pro vývoj dynamických webových stránek, a to vše především na základě ideálního kompromisu mezi cenou a výhodami, které tento kompletně flexibilní jazyk nabízí.

 

Autor: Roberta Foglia