Redmine - Vývoj software a webových aplikací

Vývoj software a webových aplikací

Redmine

ÚVOD

 1. Co je task manager?
 2. Výhody a potenciál Redmine
 3. Redmine vs. Asana
 4. Redmine vs. Trello
 5. Redmine vs. Wrike
 6. Společnost KRITEK zvolila Redmine

 

 

CO JE TO TASK MANAGER?

Task manager je aplikace určená k provádění monitorovací činnosti v reálném čase a které umožňuje vizualizovat, spravovat nebo verifikovat i velké množství činností a projektů, které lze sdílet s velkým počtem uživatelů.

Nástroj, který je stále více definován jako ideální řešení pro správu a kontrolu činností a projektů mezi spolupracovníky jedné firmy. Jedná se totiž o nástroj velmi často používaný firemními administrátory pro koordinaci projektů sdílených s jedním nebo více uživateli, a to efektivním a časově nenáročným způsobem.

Task manager je bezpochyby užitečným nástrojem pro koordinaci velkého množství projektů, přičemž každému je přidělena priorita a termín.

Především se zdá, že task manager doposud vyřešil mnoho organizačních problémů firem a pracovních týmů, které se každodenně i občasně nacházejí v situaci, kdy musí vykonávat svou činnost na dálku.

Pomocí task managera je konečně vyřešeno mnoho problémů spojených s nutností komunikovat s jedním nebo více spolupracovníky, protože každý člen týmu bude přesně vědět, co je třeba udělat a kdy, a je stále v obraze, ale zároveň rozlišuje soukromý život a práci.

Přiřazovat konkrétní činnosti a projekty daným uživatelům, připojovat soubory a dokumenty jakéhokoliv typu, vkládat data a informace pro každý projekt a mnoho dalšího: to vše jsou akce pozoruhodně jednoduché a rychlé díky použití task managera.

Pro koho je task manager výhodný?

Administrátoři, zaměstnanci, spolupracovníci třetích stran, ti všichni těží z používání platného task manager softwaru.

Task manager zajišťuje komunikaci a spolupráci nejen mezi administrátory a zaměstnanci, ale i mezi zaměstnanci navzájem. Tato spolupráce související s informacemi, daty, linky, dokumentací a příslušnými soubory dělá plánování a správu celého projektu mnohem funkčnější a produktivnější, zkracuje dobu práce a vyhýbá se chybám, které vznikají při složitějším procesu komunikace.

Dnes existuje mnoho nejrůznějších softwarů patřících do kategorie “task manager”, navržených a vyvinutých tak, aby odpovídaly daným firemním a organizačním potřebám. Jako příklad si můžeme uvést Redmine, Asana, Trello či Wrike.

 

 

VÝHODY A POTENCIÁL REDMINE

Redmine byl vyvinut v roce 2006 a dnes je nejpoužívanějším open source softwarem pro plánování a správu projektů. Tento úspěch má nejen díky tomu, že je bezplatným nástrojem, široce podporovaným svým oficiálním vývojovým týmem a rozsáhlou komunitou dobrovolných vývojářů, ale i díky svým výhodám a snadnému používání.

Spouštět, plánovat a monitorovat projekty, přiřazovat a koordinovat úkoly a činnosti, řídit čas realizace a budget každého jednotlivého projektu, spravovat peněžní tok a fakturaci: to jsou jen některé z mnoha akcí a činností, které jsou možné díky používání Redmine.

Jako zcela bezplatný a open souce software má Redmine pozoruhodné základní vlastnosti, díky kterým je možné dokončit celý životní cyklus daného projektu. Nicméně implementace Redmine je možná prostřednictvím integrace plně kompatibilních pluginů a aktualizací alespoň s nejnovějšími verzemi softwaru.

Výhody používání této aplikace nejsou výhradně jen firmy a soukromé společnosti, ale také veřejné organizace a instituce a kdokoliv, kdo potřebuje řídit pracovní postupy rychle, plynule a efektivně.

Vlastnosti a funkce Redmine nás vedou k různorodému a širokému používání: od malých komerčních činností až po velké společnosti, od obecných organizací až po ty nevládní.

Takto široké a různorodé využití je hlavním cílem Redmine, tedy prostřednictvím daných funkcí vytvořit možnost spolupracovat rychle a jednoduše s týmem a obchodními partnery, s klienty a případně se třetími stranami.

Potenciál a výhody plynoucí z používání Redmine jsou bezpochyby tyto:

 • plynulá a efektivní komunikace mezi různými členy týmu a mezi členy týmu a třetími stranami;
 • činnosti jednoduchého a intuitivního řízení úkolů a projektů;
 • koordinace projektů a dílčích projektů s přiřazenou prioritou a lhůtami předání;
 • flexibilní spravování přístupů na základě rolí;
 • funkce kalendáře a diagramu Gantt za účelem podpory činností a projektů prostřednictvím vizuálního znázornění;
 • možnost seskupovat a sledovat problémy a upozornění u každého projektu;
 • přizpůsobení projektů nebo upozornění (ticketů) dle kategorií, do kterých patří;
 • možnost nastavit prioritu a stav pokroku pro každý jednotlivý projekt.

 

To vše je ještě jednodušší díky funkcím, jako je emailové oznámení. Tato funkce umožňuje zasílat automatické a vysoce přizpůsobitelné upozornění, v případě provedených změn týkajících se stavu činnosti každého jednotlivého projektu, aby měli všichni zúčastnění členové týmu aktuální informace v reálném čase.

Co se týče spravování rolí, Redmine nabízí možnost spravovat projekty v závislosti na povoleních, která jsou udělena různým spolupracovníkům.

Pro správu uživatelů je potom stanovený seznam uživatelů, který umožňuje prohlížet nebo upravovat veškeré informace týkající se každého uživatele. Stejně tak může být každý projekt veřejný nebo soukromý v závislosti na udělené viditelnosti.

Další důležitou výhodou Redmine je možnost podpory Database Management System, jako jsou např. MySQL nebo PostgreSQL.

Redmine představuje software pro snadnou, úplnou a efektivní správu a plánování projektů také díky přítomnosti wiki a fóra na podporu jakéhokoliv projektu.

Zdá se, že se Redmine, přeložený do 35 jazyků, točí kolem jednoho jediného klíčového slova: komunikace. Strategická komunikace, která je založena především na firemní organizaci, která se snaží být efektivní a účinná.

 

 

REDMINE VS ASANA

Jak již bylo zmíněno, Redmine je jednou z efektivních alternativ patřících do kategorie softwarů pro řízení a plánování činností a projektů.

Asana, vyvinutá později než Redmine, je software navržený pro zlepšení firemního řízení a koordinace.

Redmine i Asana patří do kategorie “task manager” a mají některé společné body, jsou mezi nimi ale i rozdíly.

První rozdíl je v tom, jak byly obě aplikace vydány. Na rozdíl od Redmine, který je open source, je Asana software jako služba (software as a service), a proto vyžaduje předplatné.

Na druhou stranu, Asana má sofistikovanější uživatelské rozhraní a je podporována operačními systémy, jako jsou Windows, Linux a také iOS, který však nepodporuje Redmine.

I když se oba tyto “task manager” vyznačují intuitivním a snadným používáním, Redmine je perfektní co se týče flexibility a přizpůsobení projektů, upozornění a obecně pracovní oblasti.

 

 

REDMINE VS TRELLO

Trello je software pro správu, také nedávno vyvinutý a zařazený do kategorie “task manager”.

Na rozdíl od Redmine je Trello software jako služba a má tři různé tarify, mezi nimiž je i bezplatný tarif určený pro malé pracovní týmy a startupy malých rozměrů.

Na rozdíl od Redmine je Trello podporovaný systémem iOS. Nicméně, Trello je méně výkonný co se týče některých funkcí. Jednou z největších nevýhod Trello je nemožnost přidělit projektu rychlý termín dokončení.

Trello je nicméně skvělý pro sledování pokroku projektu a zároveň je flexibilní a uspokojivě přizpůsobitelný, pokud jde o řízení a plánování činností a projektů.

 

 

REDMINE VS WRIKE

Dalším účinným řešením v oblasti task manager softwarů je Wrike.

Stejně jako Asana a Trello, také Wrike se liší od Redmine typem licence, se kterou byl software vydán. Wrike není open source, ale vyžaduje předplatné.

Wrike však nabízí pět různých tarifů, z nichž jeden z nich je zdarma a je určený pro řízení malých projektů mezi malým počtem uživatelů.

Stejně jako Redmine má také Wrike určité pokročilé a přizpůsobitelné funkce, včetně interaktivní chronologie a souvisejícího Ganttova diagramu, řízení a plánování pracovního vytížení, přidělení priority k činnosti, atd.

Nicméně lze nalézt některé rozdíly mezi těmito dvěma softwary především co se týče různého typ licencí.

Na rozdíl od Redmine je Wrike totiž podporován systémem iOS, stejně jako systémy Windows a Linux. Navíc, Wrike má poměrně významnou funkci a umožňuje integraci některých nástrojů sdílení, mezi nimiž jsou i Google Drive, Google Docs, Dropbox a další.

Wrike byl ve skutečnosti navržen pro fungování s jinými aplikacemi a softwary, aby zjednodušil co největší počet akcí a funkcí, které aplikace nabízí.

 

 

SPOLEČNOST KRITEK ZVOLILA REDMINE

Firma, nezávisle na své velikosti, potřebuje téměř vždy hodně nástrojů pro výrazné zjednodušení práce kteréhokoliv člena. Mezi tyto nástroje patří bezpochyby task manager softwary. Tyto softwary, speciálně navržené pro zlepšení firemní spolupráce a komunikace z jakéhokoliv hlediska, patří do obecného konceptu firemního intranetu.

To je také důvod, proč si společnost KRITEK s.r.o., jakožto síť profesionálů v různých webových oblastech zastoupených po celé Evropě díky spolupráci s odborníky pracujícími na dálku, vybrala Redmine jako ideální software pro správu a monitorování důležitých projektů.

Proč zrovna Redmine?

Prostřednictvím Redmine má společnost KRITEK s.r.o. možnost řídit více projektů a dílčích projektů současně, což zjednodušuje práci vývojového týmu díky přidělení předem definovaných a dobře naplánovaných rolí.

Jedná se tedy o software vysoce výkonný, flexibilní a přizpůsobitelný, který umožňuje plánování, řízení a monitorování celého životního cyklu projektu.

 

Autor: Roberta Foglia