Proč zvolit symfony? - Vývoj software a webových aplikací

Vývoj software a webových aplikací

Proč zvolit symfony?

OBSAH

 1. Co je to framework?
 2. Symfony, ideální framework
 3. Symfony ve srovnání se Zend Framework a Laravel
 4. Zvolením Symfony nic nezkazíte
 5. Open source projekty realizované Symfony
 6. Společnost Kritek také zvolila Symfony

 

 

CO JE TO FRAMEWORK?

Framework je architektura nebo logická podpůrná implementace, díky které je možné navrhnout a realizovat software tak, aby se programátorovi usnadnila práce. Z tohoto důvodu je pojem framework často používán v počítačovém slangu jako synonymum pro platformu pro vyvíjení a spouštění programů a webových aplikací.

Použití frameworku vede programátora ke správné metodice vývoje za účelem lepší optimalizace různých fází, které vedou k dokončení projektu. K tomu dochází na základě řady knihoven, což je soubor předdefinovaných funkcí a datových struktur a kódu, které lze využít s jedním nebo více programovacími jazyky a často jsou vybaveny řadou podpůrných a dalších nástrojů zaměřených na zvýšení rychlosti navrhování a vývoje práce.

Jsou vlastně definovány sadou abstraktních tříd, které mají stejné základní rozhraní a mohou tak být definovány bez kompletní implementace.  V tomto smyslu má framework určitou funkci vytváření obecné infrastruktury. Přesněji řečeno architektury.

Záměr frameworku se ukázal jako velmi příznivý během programování pro vývojáře, kteří se díky frameworku a souboru vztahů mezi abstraktními třídami vyhnou celému přepisování zdrojového kódu již naprogramovaného pro podobné činnosti.

Frameworky jsou tedy navrženy tak, aby podporovaly programátora a pomáhaly mu ve vytváření projektů, umožnily opětovné použití kódu a usnadňovaly tak proces psaní kódu.

Vytvoření webových stránek od úplného začátku znamená dostat se velmi často do problémů, které ke svému vyřešení potřebují nějaký čas, který programátor, kvůli množství práce, často nemá.  Na druhou stranu existuje „systém“, který usnadňuje práci při opakovaném přepisování bloků kódu, jako je například struktura záhlaví a zápatí.

Takto má struktura frameworku dvě výhody: zabraňuje plýtvání časem při přepisování podobných nebo stejných částí kódu a chrání tak programátora před eventuálními chybami, protože sama struktura frameworku je navržena na základě přesných pravidel, které zabraňují nepřesnostem při navrhování.

 

 

SYMFONY, IDEÁLNÍ FRAMEWORK

Mezi významné frameworky určitě patří Symfony. Byl vydán v roce 2005 ve své první verzi a je to velice oblíbený framework pro vývoj webových aplikací, protože jeho cílem je podporovat a usnadnit vývojářům vytváření výkonných webových aplikací v co možná nejkratším čase.

Symfony má významné výhody. Kromě toho, že byla vydána s open source licencí a je kompatibilní se systémy Windows, Linux-Unix, má tato multiplatforma také výhodu v jednoduchosti instalace a konfigurace, jakož i jistou stabilitu a možnost přizpůsobení se pro dlouhodobé aplikace. Navíc využívá snadno čitelný zdrojový kód, dokumentovaný vývojovým prostředím, které nabízí rozhraní příkazového řádku, které významně usnadňuje generování kódu, současně s možností přístupu do integrovaných knihoven ostatních vývojářů.

Všechny tyto výše uvedené výhody umožňují optimalizovat některé činnosti zaměřené na vývoj webových projektů, jako je například transpozice textového rozhraní, pokud jde o data a identifikaci softwaru. Kromě toho využívá rozhraní, které je opravdu ideálním rozhraním pro vývojáře HTML bez zkušeností s fungováním frameworku, protože je založené na modelech a layoutech, které se vyznačují jasnou použitelností.

Dalším charakteristickým rysem frameworku Symfony je to, že umožňuje rozšířit pluginy a oživit program pomocí technologie AJAX.

Opěrným bodem filozofie, na níž jsou položeny základy Symfony, je vlastně přijetí a podpora profesionality, osvědčených postupů, standardizace a interoperabilita aplikací. Význam Symfony můžeme shrnout do několika bodů.

 • Filozofie přijatá frameworkem Symfony je základním kritériem, protože nástroj realizovaný profesionály bezpochyby uspokojí potřeby jiných profesionálů.
 • Popularita a rozsah komunity frameworku generuje vývoj nových myšlenek, stejně jako počet a kvalitu pluginů, díky čemuž je Symfony stále ucelenější a stále se vyvíjí.
 • Udržitelnost, kterou framework využívá, bude schopna zajistit vysokou úroveň aktualizací a údržby.
 • Nabízená podpora je dalším kritériem, které nelze opomíjet, především co se týče snadnosti a bezprostřednosti nalezení odpovědí na dané otázky.
 • Technika použitá daným frameworkem je technika interoperability, která zavádí osvědčené postupy z hlediska vývoje.
 • Zabezpečení pro minimalizaci rizika, jako je například správa XSS, díky kterému je Symfony nezranitelný, na rozdíl od zranitelnosti spousty jiných aplikací.
 • Dokumentace je vždy aktualizovaná a kvalitní. Bylo vydáno s open source licencí.
 • Dostupnost zdrojů na trhu, pokud jde o technické odborníky, kteří jsou stále k dispozici jak ve fázi vývoje, tak z dlouhodobého hlediska.
 • Praktičnost použití, které charakterizuje Symfony, umožňuje i vývojářům bez znalostí HTML kódu pohodlně využívat tento software.

 

 

SYMFONY VE SROVNÁNÍ SE ZEND FRAMEWORK A LARAVEL

Během několika let se zrodily různé frameworky za účelem podpořit práci programátorů, díky čemuž se webové aplikace staly rychlejšími a bezpečnějšími.

Mezi nástroje vytvořené za účelem podpory programátorů patří kromě Symfony také Zend Framework a Laravel. Stejně jako Symfony, také Zend Framework je open source software vytvořený pro usnadnění a zefektivnění vývoje webu založeného na PHP.

To, co odlišuje Zend Framework od ostatních PHP frameworků je jeho originální struktura, která díky řadě „oddělení“ činí své komponenty na sobě nezávislými a umožňuje tak programátorovi používat jen to, co je nezbytné pro realizaci jeho projektu. Zároveň ale tyto komponenty lze integrovat a používat dohromady.

Vše se samozřejmě liší dle potřeb vyplývajících z projektu, kterému se programátor věnuje.

V každém případě, stejně jako Symfony, také Zend Framework je založen na principech opětovného použití, čitelnosti a rozšiřitelnosti programovacího kódu a také na principu údržby. Nicméně, Zend Framework je pouze jednou z mnoha alternativ, ve skutečnosti každý projekt má různé požadavky a pouze na základě těchto specifických charakteristik je možné rozhodnout se, který framework je nejvhodnější pro vývoj daného projektu.

Dalším open source frameworkem z hlediska PHP je Laravel.

Laravel byl navržen a vytvořen v roce 2011 jako odvozenina Symfony, od kterého se liší z hlediska modelovacího motoru, přístupu k databázi, migrace dat, modulů, debugovacích nástrojů a rozšiřitelnosti.

Zatímco Symfony vlastně využívá modelového systému , Laravel využívá systém šablon. Zatímco Symfony umožňuje migraci dat téměř automaticky, protože programátor musí pouze definovat model, Laravel vyžaduje manuální migraci. Navíc, zatímco v Symfony nalezneme pokročilý panel vytvořený tak, aby ukazoval eventuální problémy, v Laravelu nejdeme pouze jednoduchý panel, který umožňuje pouze „základní profilování“.

Pokud porovnáme tyto tři frameworky, můžeme určit Symfony jako framework pro webové aplikace v PHP, který je souborem opakovaně použitelných komponentů a knihoven PHP.

Laravel, jakožto odvozenina od Symfony, se od něj neliší, alespoň způsobem uvažování. Zatímco lze zaznamenat některé rozdíly pokud jde o cenu, tedy Laravel je zdarma, a co se týče rozšiřitelnosti balíčků, která je určitě větší v porovnání se Symfony.

Co se týká Zend Framework, ten je skvělou sbírkou knihoven, které lze vybrat a nahrát dle potřeb jakéhokoliv projektu. Na druhé straně, Symfony je framework silně strukturovaný a v některých případech více orientovaný na vývoj webových aplikací s co nejméně kódy ve srovnání s ostatními frameworky, ale ponechává prostor jakémukoliv tipu integrace  a rozšíření díky použití pluginů, a tím se stává absolutně přizpůsobitelným pro jakýkoliv projekt.

 

 

ZVOLENÍM SYMFONY NIC NEZKAZÍTE

Použití frameworku je ideální volbou, ale zvolení toho správného frameworku je tím, co z této volby dělá optimální rozhodnutí.

Jak již bylo dříve ilustrováno, Symfony je framework, který se přizpůsobí jakémukoliv typu projektu a jakémukoliv typu požadavku, které musí programátor denně řešit, a díky tomu je rozhodně lepší než ostatní frameworky pro vývoj webových aplikací.

Symfony se pyšní skvělou reputací, protože je softwarem s vynikající stabilitou, a proto je mezinárodně uznávaným a přijímaným mnoha profesionály v tomto oboru. V důsledku toho má Symfony velké množství programátorů, kteří vytvořili aktivní komunitu, aby se neustále podílela na obohacování a aktualizování tohoto frameworku.

Symfony, navržený profesionály pro profesionály, nabízí profesionální podporu, kterou lze získat nejen prostřednictvím komunity, ale také díky servisním společnostem, které investovaly do tohoto frameworku, aniž by zanedbaly veškerou dokumentaci, jakož i průvodce, který framework poskytuje.

Rychlost, flexibilita, opětovně použitelné komponenty, to vše jsou vlastnosti, které lze shrnout do jednoho slova: inovace. Inovace je vlastně srdcem filozofie Symfony, díky čemuž  se stovky webových stránek a aplikací všech rozměrů a typů spoléhají na Symfony při navrhování intranetu, veřejných stránek, sociálních sítí, komunitních webů, aplikací pro řízení práce a pracovních postupů a mnoho dalšího.

Tím, že zvolíte Symfony, tedy neuděláte chybu.

 

 

OPEN SOURCE PROJEKTY REALIZOVANÉ SYMFONY

Jak již bylo zmíněno, stovky různých projektů byly vytvořeny s použitím Symfony a velká část těchto projektů byla vytvořena s open source licencí. Jsou to tedy projekty vytvořené s tím, že mohou být použity, kopírovány, modifikovány, rozšířeny a zpracovány kýmkoliv.

Například Drupal je platforma pro správu obsahu vytvořená za použití Symfony s open source licencí.

Řešením pro open source e-commerce je však PrestaShop. Jednoduchý, efektivní a intuitivní PrestaShop umožňuje uživatelům růst na konkurenčním trhu.

Matomo je dalším typem open source projektu. Je to důležitá platforma pro webovou analýzu, která nabízí cenné informace o návštěvnících webových stránek, aby bylo možné optimalizovat online strategii a uživatelský zážitek.

Z obchodního hlediska můžeme bezpochyby zmínit Mothership. Mothership je také open source a je to software pro maloobchodní weby, který kombinuje e-commerce s elektronickým obchodem.

Pokud se budeme stále pohybovat v oblasti e-commerce, dalším open source balíčkem je EC-CUBE, vytvořený pro vývoj stránek pro elektronický obchod.

 

 

SPOLEČNOST KRITEK TAKÉ ZVOLILA SYMFONY

Použití frameworku samozřejmě není nutné. Ale jeho použití znamená lepší a rychlejší programování. A důvod, proč Kritek využívá také Symfony? Který framework poskytuje lépe než Symfony  jistotu, že bude schopen vyvinout aplikaci stabilní a dobře strukturovanou, dynamicky aktualizovanou a plně v souladu s obchodními pravidly?

Symfony, která je charakterizována neomezenou flexibilitou, je přizpůsobitelná jakýmkoliv potřebám.

Na druhé straně byl framework Symfony koncipován již od začátku tak, aby byl rychlý a adaptabilní pro jakýkoliv typ projektu.

Volba Symfony tudíž znamená mít dlouhodobou vizi aplikačních zdrojů z hlediska praktičnosti a efektivity a zkrácení doby programování.

Autor: Roberta Foglia