Proč uplatňovat responzivní strategii? - Vývoj software a webových aplikací

Vývoj software a webových aplikací

Proč uplatňovat responzivní strategii?

OBSAH

  1. Co je to responzivní web?
  2. Přístup Mobile-first
  3. Je responzivní strategie užitečná pro SEO?
  4. Co je to Bootstrap? A proč je užitečný z responzivního hlediska?

 

 

CO JE TO RESPONZIVNÍ WEB?

Během projektování webových stránek je nezbytné přizpůsobit rozhraní nebo prezentovat web včetně jeho obsahu, adaptabilní pro jakýkoliv typ obrazovky.

Aby mohly webové stránky být responzivní ve svém obsahu, musí být vlastně schopné dokonale automaticky rozeznat zařízení, které uživatel využívá, přizpůsobit se mu a jeho rozměrům.

V tomto smyslu se responzivní web stane responzivním v té chvíli, kdy bude možné zobrazit ho třemi způsoby: pro počítače, pro tablety a pro chytré telefony.

Naopak, když webové stránky nejsou přizpůsobitelné ani jednomu typu zařízení a uživatel je prohlíží stejným způsobem, jako se na ně dívá na počítači, ale jeho obsah je mnohem více omezený, nutí to uživatele zvětšovat a zmenšovat stránku, aby viděl celý její obsah, dotyčná webová stránka nebude reagovat, a proto bude pro uživatele těžké ji číst a prohlížet.

Detekce zařízení, kompatibilita a flexibilita jsou tři základní koncepty, které stručně shrnují význam a důležitost, které vyžaduje pojem „responzivní“ při navrhování webových stránek.

Proto se zdá být nezbytné mít responzivní webové stránky, které se perfektně přizpůsobí každému typu displeje, zejména v dnešní době. V současnosti, kdy internet využívají miliony uživatelů, z nichž více než polovina přes mobilní telefony, je vlastně téměř nezbytné přijmout responzivní strategii, aby mohlo být surfování na internetu plynulé, a tím pádem pro uživatele příjemné, a to také hlavně z mobilního telefonu.

Pojem „responzivní“ se stal v průběhu času stále důležitějším prvkem, pokud jde o přístupnost. Ve skutečnosti, pojem přístupnost zahrnuje mnoho faktorů, mezi kterými je právě přijetí responzivního rozhraní.

Tímto způsobem mají uživatelé přístup na stejnou webovou stránku se stejnými charakteristikami při použití různých zařízení a prohlížečů.

 

PŘÍSTUP MOBILE-FIRST

Aby mohl být web responzivní, a tudíž adaptabilní na všechny tři výše uvedené verze, je nezbytné začít navrhovat webové stránky z mobilní verze, která má více omezení, a tak omezí i úsilí vývojářů.

Jak již tento výraz napovídá, princip „mobile-first“ vlastně říká, že je vhodnější začít s programováním webu pro mobilní verzi a jeho rozměrů a teprve ve druhé fázi rozšířit jeho funkcionality pro naprogramování následných verzí, tedy tabletu a počítače.

Uživatelé, kteří přistupují na web z mobilu se liší a pracují v odlišných podmínkách než uživatelé, kteří surfují po internetu na svých počítačích. Nicméně, oba typy uživatelů využívající internet mají stejný cíl.

Z tohoto předpokladu vychází, že pro vývojáře je nezbytné, aby uživateli nastavili online cestu tak, aby mohl dosáhnout svého cíle rychle a efektivně. V opačném případě se uživatel ocitne v potížích, co se týče přístupnosti webových stránek a za několik sekund daný web opustí.

Proto, aby se předešlo nepříjemným potížím, bylo by třeba přizpůsobit se takovým scénářům a modalitám, které mobilní verze přináší. To neznamená omezit mobilní verzi, protože některé činnosti by se mohly jevit jako příliš komplikované pro provádění na mobilním zařízení, ale spíše začít přístupem mobile-first, což je přesně ta strategie, jak vše navrhnout z hlediska pěti nebo šesti palců.

Proto je přístup mobile-first jedna z nejlepších strategií pro vytvoření responzivního a adaptivního rozvržení, které umožňuje webové stránce nabýt na důležitosti a jít o úroveň výš.

Každá funkcionalita v počítačové verzi by měla být dostupná také v mobilní verzi. A to i v případě, že některé funkce v mobilní verzi nebudou nikdy na stejné úrovni z hlediska přístupu a „pohodlí“ uživatele, jako tomu je u počítačové verze. Což znamená, že uživatel bude schopen vyhodnotit, zda pro větší pohodlí využít počítačovou verzi.

Na druhé straně, tím, že se skryjí nebo odstraní některé funkce z mobilní verze, uživatel nebude nikdy vědět, že dané vlastnosti webové stránky jsou přítomny v počítačové verzi.

Tímto způsobem je možné definovat přístup mobile-first jako princip progresivního zlepšování. Je to ideologie, která považuje mobilní design jako složitější než klasický počítačový design, a právě proto by měl být navržen a vytvořen jako první.

Po navržení mobilní verze bude už mnohem snazší navrhování pro ostatní zařízení.  Zatímco opačný přístup znamená jít proti různým obtížím, stejně jako začlenit od úplného začátku všechny komplexnosti počítačové verze a pokusit se je později přizpůsobit nebo dokonce odstranit z verze pro mobilní zařízení.

 

Přijetí celého přístupu, který je v rozporu se strategií mobile-first přináší riziko, že u mobilního designu bude na první pohled vidět upravování. To vše je dvakrát rizikovější, když se navrhuje design „all inclusive“, který zahrnuje jistou spojitost mezi tím, co je jádrem a co jsou jen doplňkové prvky designu, což ve své komplexnosti bude mnohem složitější rozlišit a oddělit.

Z tohoto důvodu se přístup mobile-first překládá také jako přístup content-first (nejdříve obsah), tedy prostřednictvím mobilní verze se objeví a lépe zdůrazní obsah webové stránky, a to díky nevyhnutelným mobilním omezením, jako jsou rozměry obrazovky nebo šířka pásma. Tím se získá design více zaměřený na obsah, a tedy i zaměřený na uživatele. Během fáze navrhování se body zlomu malé obrazovky mohou lépe a spontánněji přizpůsobit obsahu.

Webové stránky pro mobilní zařízení se tudíž převádějí lépe na všechna zařízení.

 

 

JE RESPONZIVNÍ STRATEGIE UŽITEČNÁ PRO SEO?

Jedním z nejdůležitějších aspektů responzivních webových stránek je bezpochyby pozitivní uživatelský zážitek na více zařízeních, a tedy i na různých velikostech obrazovky.

Právě z tohoto důvodu poskytuje Google větší viditelnost responzivním webům.

Důvodem je to, že responzivní webové stránky mají stejnou URL adresu a také stejný kód HTML platný na jakémkoliv zařízení. To znamená, že Google poskytne snazší a efektivnější uspořádání a indexování obsahu. Jinými slovy, Google považuje uživatelský zážitek za jeden z nejdůležitějších faktorů rankingu.

Nejenže responzivní web tedy poskytuje uživateli příjemné a konzistentní surfování, ale také podporuje a usnadňuje práci při navrhování, především co se týče designu, a navíc responzivní web také silně doporučuje i Google.

Google totiž doporučuje responzivní webové stránky, protože poskytují uživateli pozitivní, intuitivní, jednoduché a plynulé prohlížení.

Pokud jde o ušetření času a peněz těch, co web navrhují, responzivní strategie se zdá být optimální pro zajištění snadné správy, protože mít různé verze webu znamená mít a spravovat různé SEO kampaně.

Responzivní webové stránky se snadno aktualizují, protože nepotřebují žádné další konfigurace pro vyhledávače.

Kromě toho, údržba a správa jediné URL adresy minimalizuje eventuální problémy spojené s duplicitními obsahy pro různé verze, zatímco optimalizace nového obsahu pro vyhledávače se provádí na jedné webové stránce a na jedné URL adrese.

To vše také vede k lepšímu řízení provozu spojeného se sociálními sítěmi a z toho plynoucími sociálními sdíleními, které využívají z více verzí jedinou URL adresu, čímž se zvyšuje prestiž této stránky. Tak jako linkbuilding těží z více vstupů v rámci jedné URL adresy, ale pocházející ze surfování ať už na počítači, nebo na mobilním zařízení.

Abychom také nevynechali statistickou otázku, využíváním jediného responzivního webu bude vlastně mnohem jednodušší monitorovat a analyzovat chování uživatelů, spíše než slučovat a porovnávat statistiky z počítačů a mobilních zařízení související se stejnou URL adresou.

V tomto smyslu se mobilní optimalizace webových stránek, která je více než doporučenou volbou, stala základním kritériem konkurenceschopnosti jak pro uživatele, tak pro Google.

 

 

CO JE TO BOOTSTRAP? A PROČ JE UŽITEČNÝ Z RESPONZIVNÍHO HLEDISKA?

S konceptem responzivního webu je úzce spojen pojem Bootstrap.

Ve sbírce open source nástrojů pro vytváření webových stránek a aplikací, Bootstrap obsahuje šablony pro návrh založené na kódu HTML a CSS a také některá rozšíření JavaScript.

Bootstrap, který byl navržen a vytvořen jako knihovna pro více zařízení a platforem, využívá jistou kompatibilitu, co se týče layoutu stránek, která se dynamicky přizpůsobuje vlastnostem jakéhokoliv zařízení, ať už jde o počítač, tablet nebo chytrý telefon.

Jako bezplatný frontend framework CSS, který je tedy k dispozici každému vývojáři, Bootstrap nabízí hlavně již hotové grafické a stylistické prvky. Toto je například možné díky kontejnerům, neboli mřížkovým systémům, jejichž šířka se liší v závislosti na výřezu zobrazení (viewport), což umožňuje efektivněji řídit responzivní strategii.

Mřížka Boostrapu je vlastně určená k vytváření plynulého layoutu, takže je založena na 12 sloupcích, jejichž šířka je vyjádřena v procentech. Boostrap využívá jednoduchý výpočetní mechanismus, tj. 12 sloupců zaujímá 100% prostoru a každý výpočet bude proveden na základě procenta obsazeného jednotlivými sloupci.

Pokud začneme od stabilního a otestovaného základu, díky tzv. bootstrapovým nástrojům je možné navrhnout webové stránky použitelné na široké škále různých zařízení.

Výhoda Booststrapu je, že je jednoduše intuitivní především z responzivního pohledu, protože je schopný se automaticky přizpůsobit webové stránce na každém typu zařízení za použití prvků stylu a standardních prvků rozhraní pro webové stránky.

Bootstrap se tedy zdá být jakýmsi průvodcem pro vývoj webového designu, který se zabývá responzivním fungováním webových stránek a nechává tomu, kdo se zabývá webovým designem jediný úkol, a o to rozhodnout, jaký obsah publikovat na síti.

Nicméně, tak jako jiné framework, také Bootstrap je považován pouze za možnost znatelně rychlejšího vývoje projektu. Což ale neznamená, že možnost využívat Bootstrap je vždy tou správnou volbou, protože každý projekt má své specifické požadavky pro vývoj a Bootstrap nelze považovat za jediné řešení webového designu.

 

 

Autor: Roberta Foglia