Nette framework - Vývoj software a webových aplikací

Vývoj software a webových aplikací

Nette framework

OBSAH

  1. Úvod do webových aplikací
  2. Nette Framework a vývoj webových aplikací
  3. Výhody Nette Framework
  4. Nástroje debugu
  5. Komunita a podpora
  6. Proč vyvíjet s Nette Framework?

 

 

ÚVOD DO WEBOVÝCH APLIKACÍ

Webové aplikace jsou aplikace přístupné přes web prostřednictvím sítě, jako například firemní intranet nebo prostě síť internet.

Webovou aplikací se rozumí software, který nevyžaduje ke svému využívání instalaci. Jako některé praktické příklady webových aplikací můžeme uvést sociální sítě nebo Gmail.

V tomto smyslu se webové aplikace jeví jako jedno z nejinovativnějších řešení, které je zároveň snadno použitelné.

Proto má taková aplikace spoustu výhod. Okamžitý přístup, používání nezávislé na operačním systému, maximální zabezpečení dat, flexibilitu a jednoduchost používání. A to jsou jen některé z nejdůležitějších výhod spojených s používáním webových aplikací.

Webové aplikace jsou vlastně ideální nástroj pro většinu podniků, které mohou díky správné webové aplikaci vykonávat každodenní pracovní činnosti i mimo své pracoviště a zároveň mohou nabídnout svým uživatelům možnost využívat určité služby také prostřednictvím svých webových stránek.

Webové aplikace jsou přizpůsobitelné jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska vizualizace. To je také důvod, proč každá webová aplikace je vyvinuta na základě toho, jaké jsou potřeby firem a jejich uživatelů.

Webové aplikace se jeví jako nejlepší řešení pro správu dat, které máte ve vlastních rukách, a jsou ideální pro řízení podniků stejně jako pro obchodní činnosti, které jsou vykonávány jako e-commerce, protože usnadňují velkou část práce.

Ale jak se vyvíjí webové aplikace?

V dnešní době se staly frameworky základním nástrojem pro vývoj nejen webových stránek, ale především webových aplikací.

Když se mluví o frameworku, myslí se tím soubor knihoven, díky kterým je možné vyvíjet aplikace, obecněji řečeno software. Jeho komponenty jsou vlastně vytvořeny pro používání a sdílení aplikací tak, aby bylo možné vykonávat řadu dalších akcí.

Frameworky tedy umožňují optimalizovat čas a náklady, ale co je důležitější, výkony a výhody plynoucí z používání webové aplikace.

 

 

NETTE FRAMEWORK A VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKACÍ

Nette Framework je jeden z frameworků vytvořených pro programování webových aplikací.

Je distribuován s open source licencí a byl vytvořen programátorem Davidem Grudlem, který společně s Nette Foundation udělal tento framework jedním z nejznámějších nástrojů mezi webovými vývojáři.

Jakožto framework pro vývoj webových aplikací se Nette Framework jeví jako software navržený tak, aby vytvořil obecnou infrastrukturu schopnou podporovat práci vývojářů v jeho činnostech při psaní kódu.

Při používání Nette Framework probíhá programování webových aplikací v jazycích PHP 5 a PHP 7. Nette Framework podporuje také techniky vývoje softwaru a principy projektování a vývoje, jako je technologie AJAX, princip DRY nebo KISS a MVC jako architektonický vzor.

To, co charakterizuje Nette Framework je samozřejmě jistá pozornost zaměřená na eliminaci jakéhokoliv rizika spojného s bezpečností.

Nette Framework je programovaný podle technik opakovaného použití kódu, což v běžné praxi znamená, že se opakovaně volají části kódu, které byli již dříve napsány ve fázi programování. Tato praxe je možná díky tomu, že programátor zná různé knihovny kódu a dostupné funkce, díky nimž je psaní kódu výrazně flexibilnější.

 

 

VÝHODY NETTE FRAMEWORK

Cílem Nette Foundation bylo od samého začátku udělat z Nette Framework volný software orientovaný na efektivní programování z hlediska čitelnosti a struktury kódu.

Nette Framework, založený na filozofii spojené se správnými postupy, produktivitou a bezpečností, nabízí množství výhod, které učinily z Nette třetí nejpopulárnější framework na světě.

Kromě zaměření se na eliminaci rizik počítačové bezpečnosti, nabízející ochranu před známými hrozbami na síti, je také Nette Framework vybaven mimořádně účinnou databází.

Nette Framework nabízí pozoruhodnou úroveň snadného přístupu do databáze a stejně tak obnovy dat z ní. Tímto způsobem Nette Database umožňuje obnovu dat jednoduchým a optimálním způsobem.

Další velmi důležitou výhodou Nette je samozřejmě rozsáhlá dokumentace, kterou je vybaven volný software.

Dobře napsaná dokumentace spolu s aktivní open source komunitou jsou nepochybně základem pro to, aby se stal jakýkoliv typ frameworku místem pro inovaci a nepřetržité sdílení.

Ale to, co drží Nette na třetím místě světového žebříčku nejpoužívanějších frameworků je také jeho skvělý systém templatů spolu s objektově orientovaným designem, který nejlépe využívá nejnovější funkce PHP jazyka.

Nette Framework se pyšní pozoruhodně pečlivým a čistým objektově orientovaným designem a využívá potenciálu PHP 5, komponentů a modelování dle potřeb.

Co se však týče dalších komponentů, Nette Framework dodnes využívá rozsáhlou sbírku pluginů a rozšíření, aby zjednodušil a rozšířil své použití. Tedy rozsáhlou kolekci doplňkových komponentů, která navíc neustále roste.

Co se týče vyhledávání a odstraňování chyb, Nette Framewrok nabízí řadu nástrojů pro identifikaci a řešení případných chyb při zápisu. Ale to není vše, protože Nette Framework nejenže umožňuje odstranit případné chyby ve fázi programování, ale také poskytuje nástroj, který podporuje programátora i ve fázi zaznamenání chyby, takže může přesně porozumět tomu, co se přihodilo.

Přestože je zapotřebí tuto funkci povolit prostřednictvím správného kódového řetězce, ve výrobním prostředí je zásadní používat podobné nástroje a funkce, aby programování fungovalo co nejflexibilněji.

Nette Framework navíc můžeme definovat jako soubor oddělených a opakovaně použitelných PHP komponentů. Následkem toho je možné použít jakýkoliv z těchto komponentů nezávisle na samotném frameworku.

Toto je samozřejmě výhoda, kterou nelze podceňovat, protože Nette Framework neklade žádné meze při programování, takže nejen, že zjednodušuje práci, ale má také možnost kombinovat více frameworků pro vytvoření jednoho projektu.

 

 

NÁSTROJE DEBUGU

Jak již bylo řečeno, s Nette Framework probíhá programování v jazycích PHP, přesněji řečeno PHP 5 a PHP 7.

Ve fázi programování se však jazyk PHP jeví jako dvousečný meč. Z jedné strany nabízí programátorovi velkou flexibilitu, na druhou stranu se ale ukazuje jako neadekvátní jazyk pro snadnou detekci chyb.

Z tohoto důvodu je optimálním nástrojem pro debug v Nette Framework knihovna Tracy, také nazývaná Nette Debugger.

Tato knihovna je užitečnou podporou pro programátory PHP, protože umožňuje rychlou a efektivní detekci a opravu chyb, jakož i její zaznamenání, a stejně tak je ideální pro měření doby provádění scriptů a query.

Stejně jako je Tracy bezvadným nástrojem pro rychlou a efektivní korekci chyb, Latte se ukazuje jako mimořádný template engine pro PHP.

Latte je zejména šablonovací motor pro PHP, který usnadňuje a podporuje práci při programování a konkrétně práci web designéra.

Prostřednictvím Latte lze vlastně získat pokročilou správu layoutu, například díky dědičnosti modelů.

 

 

KOMUNITA A PODPORA

Jedním z cílů Nette Foundation bylo nechat Nette Framework jako volný open source software a podpořit jeho vývoj ve prospěch každého uživatele a komunity vývojářů.

Poskytnout školení na Nette Framework, podpořit vznik dokumentace a technických článků v časopisech, stejně jako organizovat setkání mezi vývojáři, to vše jsou důležité body, které jsou již dlouho součástí poslání Nette Foundation.

To je důvod, proč se Nette Framework dnes může chlubit profesionální a obsahově bohatou dokumentací.

Články, videa a návody jsou základními prvky pro to, aby práce každého programátora byla flexibilnější a efektivnější.

Aktivní komunita je vlastně zásadní pro zajištění správného fungování frameworku.

Tímto způsobem se komunita stává skvělou příležitostí pro inovaci a každodenní zlepšení Nette Framework, a to díky sdílení tipů, pluginů a rozšíření a také díky sdílení jednotlivých zkušeností.

Stejně tak nechybí oficiální fórum s přibližně 1750 řešenými tématy a blogem plným rad a sbírkou doplňkových komponentů.

Navíc, autor Nette Framework organizuje zdarma školení každý měsíc v jiném městě s cílem vytvořit řadu neformálních setkání mezi podporovateli Nette Framework.

 

 

PROČ VYVÍJET S NETTE FRAMEWORK?

Zdá se, že výběr frameworku má zásadní vliv na funkce a možnosti vývoje webových aplikací.

Proto je jakýkoliv framework vybírán a hodnocen na základě typu aplikace, která se má vyvíjet, a na základě stupně použitelnosti, kterou tato aplikace musí mít.

Ve velkém výběru dobře dokumentovaných frameworků se Nette Framework stále daří udržovat jistou popularitu i přes to, že vznikají stále nové frameworky pro vývoj webových aplikací.

To, co dělá Nette Framework jedním z nejznámějších a nejuznávanějších frameworků v komunitě programátorů, je jeho struktura vytvořená tak, aby byla velmi době použitelná a flexibilní, spolu se svou filozofií, která dělá z komunity místo pro sdílení nových nápadů a rad.

Kromě toho, jeho srozumitelná a efektivní skladba, stejně jako jeho nejlepší bezpečností funkce, dělají z Nette Framework ideální a adekvátní software také pro programování stránek internetových obchodů, blogů, systémů pro správu obsahu a mnoho dalšího.

To je také důvod, proč je Nette Framework využíván i velkými společnostmi, jako jsou T-Systém, GE Money, Internet Info, DHL, Actum, ESET, Logio a mnoho dalších.

Také společnost KRITEK s.r.o. se zaměřila na Nette Framework.

Společnost KRITEK s.r.o., zastoupená v celé Evropě díky partnerství s profesionály specializovanými se na různá odvětví webu, je jedna z mála společností, která poskytuje také podporu v italštině pro tento framework.

 

 

 

 

Autor: Roberta Foglia