Jak může firemní blog přilákat zákazníky - Vývoj software a webových aplikací

Vývoj software a webových aplikací

Jak může firemní blog přilákat zákazníky

OBSAH

  1. Úvod
  2. Okno do světa
  3. Obsah firemního blogu
  4. Firemní blog slouží Vašim klientům
  5. Blog je také sociálním nástrojem
  6. Závěr

 

 

Úvod

Co je to firemní blog? Mohli bychom Vám to složitě popisovat, ale jednoduše řečeno jde o nástroj: mocný prostředek komunikace, díky kterému můžete představit činnost Vaší firmy.

Ještě před zhruba deseti lety blog znamenal něco úplně jiného, šlo o jakýsi druh osobního deníčku, kam lidé psali osobní záležitosti, a někdy také byl v určitých oblastech výchozím bodem. A tak se přirozeným vývojem blog stal také profesionálním nástrojem.

Prostřednictvím blogu se předávají nejen vlastní osobní zkušenosti, ale také ty profesní, a ještě důležitější je sdílení znalostí, coby profesionálů. To umožňuje nezávislým pracovníkům vybudovat si identitu, vyniknout prostřednictvím sítě a vytvořit si tak vlastní značku.

Značka je to, co představuje identitu profesionálů, co je činí přitažlivými pro své klienty.

A nyní jsme svědky nového vývoje v používání blogu, kde již není pouze jen něco osobního pro jednotlivce, ale pro společnost, firmu.

Firemní blog se stává mocnou formou komunikace a umožňuje společnosti představit se světu jako značka se svou vlastní identitou.

Potencionální zákazník má tudíž možnost Vás poznat, ne být pouze kupující, ale něco víc – být součástí vašeho týmu a cítit se jistým způsobem spjatý s Vaší značkou.

Má proto smysl položit si otázku, zda vytvoření vlastního blogu je vhodnou investicí a jaké výhody z toho pramení.

 

 

Okno do světa

Jednou z výhod firemního blogu je, že máte vlastní prostor, kde nejsou žádná nařízení třetí strany ani na obsah, ani na vzhled samotné platformy.

Firemní blok má odrážet identitu Vaší firmy a má se stát prostředkem k propagaci Vaší značky.

Je třeba vzít v úvahu vlastní digitální identitu a dobré jméno na internetu, což usnadňuje spuštění všech těch mechanismů, díky nimž se z obyčejného zákazníka stane skutečný propagátor Vaší společnosti.

Z tohoto důvodu blog Vaší firmy nemusí nutně dodržovat pravidla pro design velkých online platforem, je však třeba využít obrovskou možnost personalizace, které tento nástroj nabízí, abyste vytvořili představu a podobu identity Vaší společnosti.

Každý prvek blogu může být v souladu s Vaší firmou, a to díky použitým barvám, dispozici stránek, stylu písma, obrázkům, rozvržení a ještě mnoho dalšího.

Důvodem je, aby kdokoliv, kdo navštíví Váš firemní blog, si zapamatoval nejen blog, ale zejména Vaši firmu a pochopil už od pohledu, že nenecháte nic náhodě. Tímto způsobem bude mnohem jednodušší získat důvěru potencionálního zákazníka, a to není zrovna málo.

Firemní blok Vám umožní komunikovat Vaši identitu naplno, bez omezení.

 

 

Obsah firemního blogu

Identita však není jen otázkou estetiky, ale také obsahu. Je to především obsah Vašeho firemního blogu, který přiměje návštěvníky, aby se stali vašimi potencionálními zákazníky, jak z krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého hlediska. Firemní blog Vám umožní se přeměnit z pouhých dodavatelů produktů nebo služeb na cenný zdroj pro návštěvníka, a to díky obsahu.

Takže…Co je obsahem firemního blogu?

Je to vše, co má v očích uživatele hodnotu, ať už ve formě článků, obrázků či videí, nebo něčeho jiného.

Také pro šíření Vašich znalostí ve Vašem sektoru podnikání a pro realizaci konkrétních řešení, kterých se mohou návštěvníci držet, když se octnou v nouzi.

Toto sdílení umožňuje potencionálnímu zákazníkovi porozumět jak Vašemu nadšení v oboru, kterému se věnujete, tak kvalitě daných řešení. Řešení, která jsou v rámci Vaší firmy zcela interní a ze kterých může zákazník čerpat, aby vyřešil vlastní problémy.

Návštěvník se nestane ihned klientem, ale potencionálním klientem. Pokud bude potřebovat řešení v oblasti Vašeho podnikání, ať už jde o produkt či službu, nebude váhat a vybere si právě Vás, protože Vás bude znát, a díky Vašemu firemnímu blogu bude znát Vaše schopnosti a bude si Vás vážit.

Pro Vaše zákazníky již nebudete někdo neznámý, od kterého si může něco koupit a nic víc, ale značka, výchozí bod, ke kterému se může opět vrátit.

A proto je důležité vytvořit kvalitní obsah. Čím vyšší kvalitu bude mít, tím uznávaněji se na vás budou návštěvníci dívat. Budou vás pokládat za jedničku v oboru, a to díky obsahu, který s nimi budete sdílet.

Ale díky firemnímu blogu nemusíte mít jen toto. Můžete tím dokonce přimět zákazníky, aby se cítili součástí Vaší firmy, a to tím, že jim povíte o historii Vaší značky, o vašem poslání a o kvalitě výrobních procesů.

Díky tomu budete v očích zákazníků transparentní, získáte jejich důvěru a nebudou váhat zmínit Vaše jméno, když budou potřebovat další řešení.

Odolají pokušení zradit Vás, i když se dozví o konkuretních firmách ve vašem oboru, snad jen kvůli reklamě. Ostatní ale budou schopni posoudit kvalitu vašich řešení a znalostí v daném oboru.  Už nebudete pouze ledajakou společností, ale budete pravou a jedinečnou značkou. A to díky firemnímu blogu.

Nemusíte ho tedy využít jen pro přilákání nových klientů, ale také k získání jejich důvěry a udržení vztahu s nimi.

 

 

Firemní blog slouží Vašim klientům

Firemní blok nebyl původně vytvořen jako nástroj pro přilákání zákazníků, přesto se však ukazuje, že je i v tomto směru jedinečným pomocníkem. Což neznamená, že by měl být vnímán pouze jako prostředek, ale spíše jako další služba, kterou nabízíte Vašim zákazníkům.

Přesně řečeno, čím více se firemní blog bude tvářit jako služba Vašim klientům, tím více je bude lákat spojit se s Vaší značkou.

Díky obsahu Vašeho firemního blogu poskytujete zákazníkům doplňkové služby a sdílíte s nimi Vaše znalosti a Vaši historii. Můžete ho použít jako nástroj pro inspiraci Vašimi produkty.

Blog má spoustu využití a v závislosti na tom, které z nich si vyberete, bude možné vybudovat si vlastní dobré jméno na internetu, a především identitu značky. A to je faktor, který k Vám přivede návštěvníky zajímající se o Váš produkt a/nebo služby.

Kdokoliv může zobrazit blog stejně jako kdokoliv může nahlédnout do katalogu, ale lidé, kteří se zajímají o Vámi nabízené zdroje, Vás budou nadále sledovat prostřednictvím obsahu na Vašem firemním blogu. A z dlouhodobého hlediska se návštěvníci, kteří Vás budou sledovat, stanou zákazníky a promotéry a budou si Vás vážit.

Možná, že investice do firemního blogu může být nákladnější než reklamní kampaň, přesto se však několikanásobně vyplatí a přitáhne především zájemce o Váš produkt.

 

 

Blog je také sociálním nástrojem

Obsah Vašeho blogu můžete samozřejmě sdílet na sociálních sítích, a to Vám poskytne ještě větší viditelnost. Umožní Vám umístit Váš kvalitní obsah do správných kruhů Vašich zákazníků a pokud vás budou porovnávat s ostatními z Vašeho oboru, využijí právě Vašich služeb.

To Vás seznámí s dalšími lidmi a díky kvalitě Vašich služeb i ostatní uznají Vaše vůdčí postavení a hodnotu značky, kterou zastupujete.

Povaha blogu je dynamická. Díky tomu Vás lidé budou chtít sledovat a umožní Vám snadno vstoupit do dynamiky inbound marketingu a získat tak větší flexibilitu ve volbě strategie marketingových plánů.

Můžete snadno realizovat email marketing a v závislosti na preferencích každého klienta zasílat nabídky přizpůsobené přímo jim na míru. Tím dáte najevo, že věnujete pozornost každému zákazníkovi a stanete se přitažlivějším než konkurence. Nesmíme zapomenout, že díky této strategii je možné proměnit v zákazníky i ty, kteří se rozhodli sledovat Vaše aktuální články, protože Vás považují za cenný a spolehlivý zdroj.

Někdy je možné obohatit blog otevřením komentářů uživatelů a dát jim tak možnost vyjádřit svůj názor. V některých případech je možné, že návštěvníci přidají na hodnotě Vašemu obsahu díky názorům nebo sdílení svých vlastních zkušeností s Vašimi produkty.

Nevýhodou je, že někdy se použití komentářů může stát opravdovým peklem a musí se řídit, abyste se se vyhnuli tomu, že se diskuze zvrhne tam, kam nechcete.

Takže co dělat? Otevřít komentáře návštěvníků svého blogu, či nikoliv?

Odpověď zní, že možná jsou v dnešní době již přežitkem, díky sociálním sítím každý může říct svůj názor na Váš obsah, aniž byste to museli být vy, kdo bude řídit názory každého uživatele a neustále někoho umírňovat.

Sociální sítě jdou proto ruku v ruce s firemním blogem, umožnují Vám oslovit nové skupiny uživatelů, a především nové oblasti.

Kromě toho Vám prezentace v sociálních mediích umožní vyjádřit živé a dynamické nápady Vašeho firemního blogu a tím i samotné firmy.

 

 

Závěr

Blog je mocným nástrojem komunikace. Umožňuje Vám vytvořit digitální identitu, která přitáhne nové zákazníky a získá věrnost těch stávajících.

Firemní blog je také službou zákazníkům, službou, která s nimi sdílí Vaše znalosti a ukazuje jim Vaše řešení nebo správný způsob použití Vašich produktů. To Vám také umožňuje vést Vaše klienty.

Můžete ho využívat k informování Vašich klientů o nových produktech či službách Vaší společnosti, dát jim vědět o Vašem rozšíření nebo jim poděkovat za úspěchy, kterých dosáhnete také díky nim. To Vám umožní snadno se postarat o Vaši pověst na internetu bez nutnosti využití externích nástrojů.

Je odrazovým můstkem pro zvolenou strategii inbound marketingu a rozšiřuje škálu možností, kterých můžete využít k propagaci svého podnikání.

Firemní blog představuje pro firmy mimořádně všestranný nástroj, díky kterému je možné přilákat nové zákazníky, a nejen to.

Autor: Antonio Di Giorgio