Inbound marketing a firemní blog: dokonalé spojení? - Vývoj software a webových aplikací

Vývoj software a webových aplikací

Inbound marketing a firemní blog: dokonalé spojení?

OBSAH

  1. Úvod
  2. Jak dělat inbound marketing
  3. Inbound marketing na n-tou: firemní blog
  4. O krok napřed v marketingové strategii
  5. Závěr

 

 

Úvod

Inbound marketing není nic jiného než způsob marketingu, kdy si Vaši značku zákazník najde sám a nejste to pouze Vy, kdo musí vyhledávat klienty jako při tradičních strategiích outboung marketingu.

Přesto však nejde o jednoduchou záležitost, jak se nechat zákazníky objevit: je třeba se objevit v ten správný okamžik.

Pokud potencionální kupující potřebuje Váš produkt nebo Vaše služby, musí najít Vaši firmu. Musí myslet právě na Vás a Vaši značku.

Jak je možné, že si zákazník vzpomene právě na Vaši značku a neskončí místo toho na vstupních stánkách, tzv. landing page, Vašich konkurentů?

Díky Vaší přítomnosti v sociálních médiích nebo díky hledání ve vyhledávačích, to už záleží na jejich strategii.

Koneckonců…kdo neusiluje o první místo na Googlu?

Už jen umístění na první stránce znamená mít obrovskou viditelnost, mohlo by Vás tak najít tisíce návštěvníků, a to velmi přirozeným způsobem, a ne díky reklamním bannerům nebo otravným reklamám, tedy prostředky, které průměrný uživatel 21.století považuje za špatné, a riskovat tak, že ztratíte body.

Prostředky, díky kterým je možné dělat inbound marketing jsou tudíž také SEO ( Search Engine Optimization) a marketing sociálních médií, ale především je důležitý obsah, který nabízíte nejprve Vašim návštěvníkům, poté zákazníkům.

Přesně řečeno, je to obsah, co má klíčovou roli v rámci Vaší strategie inbound marketingu.  Vše musí být v souladu s tím, co Vaše firma nabízí.

 

 

Jak dělat inbound marketing

Jak dělat inbound marketing?

Mohl bych Vám dát tisíce různých odpovědí, dokonce i protichůdných, přesto pravdivých. Neexistují žádná univerzální pravidla, ani absolutní pravda. Jde o dynamickou oblast, ve které vše rychle běží, ať už jde o zprávy na Facebooku nebo o výsledky vyhledávání na Googlu.

Inbound marketing má jednoduché základy, ale existuje také spousta proměnných, díky kterým je každý případ unikátní. Nestačí pouze otevřít stránku na Facebooku, abyste dělali inbound marketing, je potřeba tam vložit příspěvky, které korespondují s nabízenými produkty a díky kterým ukážete návštěvníkům – a tudíž i potencionálním zákazníkům – jak Vaše řešení mohou být užitečná. Příspěvky, ve kterých objasníte Vaši oblast podnikání, příspěvky, díky kterým návštěvník pozná Vaši firmu a Vaši značku.

Když zrovna návštěvník bude potřebovat Vámi nabízený produkt, vzpomene si na Vás, ne na Vaše konkurenty, a z pouhého návštěvníka se stane zákazník.

V inbound marketingu je obsah tak důležitý právě z těchto prostých důvodů, který Vám umožní komunikovat se zákazníkem napřímo a nechat ho, aby poznal kvalitu řešení, které nabízíte, a to Vám zajistí uznání.

Pokud návštěvník Vašeho blogu pozná Vaše schopnosti v dané oblasti, bude více nakloněný stát se Vaším klientem. Pokud však nebude uznávat Váš názor v dané oblasti, přeměna z návštěvníka na klienta by mohla být mnohem složitější.

Inbound marketing není jen otázkou návštěvnosti, ale především obsahu.  To ale neznamená, že je třeba podceňovat důležitost SEO (optimalizace pro vyhledávače) a komunikačních kanálů. Pokud se Vám nepodaří být pro klienty dosažitelný, i ten nejlepší obsah je k ničemu.

Tedy ano: obsah je důležitý, ale to je také návštěvnost. A pro to, abyste ji zvýšili, můžete se dokonce uchýlit i k cílené reklamní kampani. Před nedávnem jsem o reklamách nemluvil dobře a uvědomuji si, že to nemohu vzít zpět. Ale reklamy se mohou stát i užitečnými, pokud se použijí obezřetně.

Obezřetností myslím to, že reklamní kampaň z pohledu inbound marketingu musí zůstat věrná Vaší značce a obsahu. Jak? Vysvětlím Vám to na příkladu:

Řekněme, že Vaše firma vyrábí IT řešení, a že chcete využít inbound marketingu ke zlepšení prodeje.

Potřebujete přilákat nové zákazníky, ale z nějakého důvodu, na SEO výsledky stále ještě čekáte a na sociálních sítích nesklízíte mnoho úspěchu.

Tudíž reklamní kampaň může být dobrý nápad. Může být. Je důležité, aby se Vaše značka dostala mezi ty správné lidi. Takže, když se pustíte do reklamy, je důležité věnovat pozornost tomu, jestli Vaše bannery neskončily na stránkách s drby, protože i když tyto stránky mají milionovou návštěvnost, IT řešení Vaší firmy neosloví příliš mnoho návštěvníků.

Eventuálně to můžete být Vy, kdo se obrátí přímo na některý blog nebo na stránky uznávané v daném oboru, aby hostily Váš banner. I když návštěvnost může být početně menší, osoba, která klikne na Vaši reklamu, pravděpodobně opravdu potřebuje Vaše služby a s mnohem větší pravděpodobností se stane Vaším klientem.

A navíc, pomocí nástrojů monitorovacího softwaru na Vašich stránkách se můžete dozvědět, jaká jsou klienty preferovaná řešení a můžete se na ně tak zaměřit nebo využít tato data k lepšímu vedení zákazníků k těmto zdrojům nebo dokonce k vytvoření tzv. landing page, tedy vstupní stránce s výzvou k akci, díky kterým se z návštěvníka může stát zákazník.

To jsou pouze jen některé z možností, jak může být inbound marketing použit a v další kapitole Vám představím tu možná nejpoužívanější a nejcennější z nich.

 

 

Inbound marketing na n-tou: firemní blog

Přiznám se, že jsem nemálo bojoval, abych se dostal až k tomuto bodu. Doposud jsem mluvil o inbound marketingu, ale zamlčel jsem jeden ze základních prvků kterékoliv strategie této metodiky: firemní blog.

Firemní blog může být o krok napřed, co se týče marketingové strategie, kterou Vaše firma potřebuje.

V době Facebooku, sociálních médií a fragmentace komunikačních kanálů je firemní blog stále aktuální. Ne proto, že je lepší než ostatní prostředky, to je jasné, ale z jednoho prostého a důležitého důvodu: Je to Váš vlastní prostor.

Váš firemní blog nikdy nemůže patřit někomu jinému a Vy nemusíte být nikomu podřízeni.  Můžete ho vytvořit v souladu s image Vaší značky, Vašeho produktu nebo služby a Vašich přání.

Prostřednictvím blogu vytvoříte přímý kanál mezi Vámi a návštěvníkem. Blog, který je propracovaný a v souladu s Vaší značkou, blog s významným obsahem týkající se vašich produktů či služeb a jejich využití Vás činí nejen přitažlivými pro potencionální klienty, ale zařídí Vám i jejich uznání.

Umožní Vám vytvořit tzv. lead – tedy osoby, které mají zájem o Vaše produkty, a tudíž jsou potencionálními zákazníky – z návštěvníků Vašeho blogu a to mnohem jednodušeji a s větším úspěchem.

Prostřednictvím článků na Vašem blogu můžete podnítit fantazii a zvědavost návštěvníků a díky možnostem sdílení z kohokoliv učinit potencionálního promotéra: i v případě, že se nestane potencionálním klientem, je dobré, že návštěvník sdílí Váš blog v určitých kruzích. Z tohoto důvodu získáte další návštěvníky, a tudíž i potencionální lead a klienty či promotéry.

Vaše značka se stane ještě více známou a uznávanou a dá tak více na odiv Vaše produkty i služby.

 

 

O krok napřed v marketingové strategii

Jak již bylo řečeno, díky firemnímu blogu budete o krok napřed v jakékoliv strategii inbound marketingu.

Není to samozřejmě jediný prvek, ale nepochybně patří mezi ty nejdůležitější.

Blog lze považovat za solidní výchozí bod pro komunikaci s Vašimi klienty a využití email marketingu. Od chvíle, kdy Vám sami návštěvníci začnou dávat své emaily, aby s Vámi zůstali v kontaktu, se dá říci, že jste získali někoho, kdo si Vás bude pamatovat a bude si Vás vážit.

Cení si toho, co s nimi sdílíte a přiměje je to, aby Vás sledovali a byli s Vámi v kontaktu.

Výchozím bodem může být tudíž email marketing, nástroj, který Vám umožní zasílat cílené nabídky těm správným lidem v ten správný okamžik. Nebo přímo prostřednictvím této marketingové metody více poznáte návštěvníky Vašeho blogu a můžete také sledovat jejich preference díky kategoriím blogu.

To umožní lépe rozčlenit potencionální zákazníky, udělat si téměř osobní obrázek o každém uživateli a být schopen jednat s maximální přesností.

Kromě toho Vám blog umožní jednoduše informovat Vaše zákazníky o novinkách, které představujete, o aktuálním dění ve Vaší firmě, aby se cítili součástí Vašeho týmu, nebo s nimi prostě můžete oslavit dosažené cíle a poděkovat jim.

Jak již bylo řečeno, firemní blog nemůže nahradit aktivitu na sociálních sítích, která hraje velmi důležitou roli při šíření vlastního obsahu také díky „šuškandě“.  Vaši spokojení klienti jsou Vašimi nejlepšími propagátory, proto jim dejte možnost Vás sledovat a sdílet jejich spokojenost s Vašimi produkty nebo službami. To Vám umožní přirozeně a pozitivně ovlivnit ty, kteří Vás sledují na sociálních sítích.

Také komunity mohou pomoci nastartovat inbound marketing. Forum by Vám mohlo pomoci setkat se s Vašimi zákazníky a vyvolat diskuze zaměřené na odvětví, ve kterém podnikáte. Přesto však toto může být někdy riskantní způsob a není vždy uplatnitelný na všechna odvětví a na všechny firmy. Jak jsem již zmínil, v inbound marketingu existuje spousta proměnných, a tudíž je téměř nemožné předem určit, zda bude forum užitečné či nikoliv.

To se ale netýká zavedení přímého chatu mez Vámi a klientem. Nabídnout zákazníkovi možnost jednoduchého a okamžitého kontaktování Vám umožní rozmetat pochybnosti těch, co váhají a zároveň Vám dá možnost poskytnout přesné informace správné osobě v ten správný čas.

Inbound marketing má jednoduché základy, ale nespočet možností. Vychází ze sdílení obsahu a aktualit na vlastním blogu a kdo ví, kde až může skončit. A přece v tomto případě náhoda nehraje roli, jde spíše o rozhodnutí přijatá na základě mnoha faktorů.

 

 

Závěr

Inbound marketing nevyžaduje masivní reklamní kampaně, ale ukáže Vaši firmu jako firmu tipu CRM, kde zákazník je v centru všeho. Firemní blog je nejlepším způsobem, jak začít a jak i pokračovat, je prostředkem pro komunikaci prostřednictvím sítí a pro prezentaci Vaší značky tak, jak ji chcete, a neomezuje se jen na hlavní stránku na sociální síti.

V dnešní době je trh roztříštěný a plný velkého množství firem, které jsou často konkurenčními firmami a zákazníci nejsou vždy schopni rozlišit Vás mezi ostatními konkurenty. Inbound marketing se snaží Vás něčím označit, udělat Vás zajímavým v očích zákazníků, aby Vás nenabízel jako obyčejné prodejce, ale jako pravé a jedinečné značky.

 

 

Autor: Antonio Di Giorgio